Viihdefoorumi: Sekalaista hömppää: * Ylihienokuorirakennelaitteesta.

Olli makikoho kirjoittaa

Ylihienorakenteesta.

* Kun julkaisin tämän artikkelin, en i k i m a a i l m a s s a olisi voinut tajuta kuinka syvällisiä muutoksia se aiheutti Maapallollamme! Julkaisin sen illalla kello 15:00 muutamassa maamme nettiosiossa. Jo kello 18.00 kuulin YLE uutisista, että Suomen tietyissä nettisivuissa oli tuotu julki materiaalia, joka oli kaatanut suuren osan maamme julkisista nettifoorumeista, jopa YLE:n omatkin tietokannat olivat pitkälti kaadetut. Syy oli kansainvälisten Interpolien, Mossadien, NSA:n, venäläisten ja USA:n suunnattoman raju hyökkäys selvittää m i s t ä suomalaiseen tavallisiin foorumisivustoihin oli päässyt vuotamaan huippusalaista ja pelättyä materiaalia nimenomaan keskeisesti salatusta YDINaiheesta.

* Kuulin, että julkaisujeni lähettäjän nimen selvittyä esim. TVO:n koko keskus oli täyttynyt seuraavat kaksi viikkoa aggressiivisista ARMEIJAN kyselijöistä. "Kuka KUMMA on tämä Arto Lauri:nne, joka julkaisee kuulema opettamienne ydinfysiikan pohjalta näin tuhoisan, vaarallisen murskaavaa faktaa ydinisotooppijalostustekniikoista !?"

* Työkaverini mm. silloinen TVO:n tiedotusjohtaja Anneli Nikula oli ollut käynyt kuumana ja hätää kärsimässä ymmärtämättä mistä perimmältään oli kyse. Kuulin miten hysteroituneet soittajat olivat massana kaataneet niin Suomen armeijan tietokoneet, kun myös eduskunnan tietokoneet. Kaikilla oli huulillaan vain y k s i keskeinen: "Kuka, miksi ja vuoti mitä?" Asia johti jatkumona sivuten seuraavaan luonnolliseen vaiheeseensa, josta tässä taas tunnoistani keskustelen:

http://www.youtube.com/watch?v=7k4d26Lqang

* Länsi- Suomen pääjohtaja mm. kolumnissaan kyseli, m i k ä ihme sellainen teksti voi olla tavallisessa Suomen foorumeissa. Joka saa maamme maailman tärkeimmäksi nettien hakukoodikseen kansainvälisten poliisiturvaosastojen silmissä. Meni aikaa v a i n 2 viikkoa tästä ja lehdenkin pääjohtaja sai selittämättä kenkää! Itse asiassa tämä aiheeni oli oleelisena osanaan, tusinaluokkaisen maamme huippuydinjohtajien poispotkimisaalloissa, historiallisissa ja vailla vertaa massaamme!
--

Ehkä artikkelin nimeksi sopisi vielä paremmin:"Rakenna pihahiekasta uraania rikihapottamalla ja laserprintterilläsi autotallissasi kotikonstein oma ydinase!" Koska tästä artikkelissa paljolti pohjimmiltaan juuri on kyse. Eli pari varoituksen sanaa, raporttini saattaa aiheuttaa vatsaväänteitä jopa kokeneemmalle lukijalle! Kun aiemmat ydinalan meille korttitaloturvailluusiona rakentamat harhat katoavat järkyttävän kerralla ja pysyvästi seuraavasta, olkaa näinollen hyvät.

Materiaalinani on tutusti kuorimalliteoria, mutta tasolla, jolla asiaa, ei julkisuudessa olla käsitelty sitten Nobelin palkintojen näin käypäisellä tasolla. Kyseessä on systeemi, joka pitää sisällään varovaisesti arvioiden vähintään 4 erillistä Nobelia. Ainoa edes joinkuin tunnettu on Einsteinin valosähköisyyttä koskeva Nobel 1922. Hän kiteytti mekaniikan , joka fotoniosumasta ionisoi irtoelektronin pois, ja synnytti "kvantista" sähköisen ionisaatioparin. Juoneen kuuluu niinikään Nobelisteina. H. Jenssen, M. Göppert-Mayer ja Eugen Wigner. Vaikka nämä kolme ovat jokainen Nobelisteja, niin silti julkisuus on unohtanut heidän salaiseksi luokitellun ydinfysiikan työnsä.

Mitä he kehittivät sitten niin vaarallista, että mitään ei olla julkaistu käytännössä? Toki kyse on kuorimalliteoriasta, mutta tässä menen astetta pidemmälle ylihienorakennemekaniikan keksimiseen! Mikä ero on U-235 ja U-238? Tästä on kyse. Molemmissa on yhtä monta elektronia ja protonia, joten s ä h k ö k e m i a l l i s e s t i näissä alkuaineissa ei ole suurta eroa. Merkittävin on se, että U-238 pitää isotooppina sisällään nuo massaluvun kertomat 3 ylimääräistä neutraalia neutronia. Jos U-238 lisätään vielä säteilyttämällä sisuksiinsa yksi neutroni se hajoaa syytäen elektronin ja muodostunut Pu-239 on eri aine, jossa on yksi - elektroni ja + protoni sisuksissaan enemmän. Kun tehdään ydinvoimaa, pitää kyetä erottamaan vain 0,71% osuudella oleva U-235, U-238 massasta. Tästä on kyse isotooppierotuksissa. Aineet ovat vain reilun p r o s e n t i n eri painavia ja muuten hyvin samanlaisia ja erottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Tai siis o l i !

Elektronien radat sisältävät n 4-5 erilaista virityskerrosta, puhutaan s, t, d, p jne. radoista ja (näiden ylihienorakennekerroksista). Nämä konfiguraatioaukot yhtyvät pääkvanttilukuun "n" arvoihinsa. Riippuen siis atomiytimessä vaikuttavien neutronien ja vastaavien säteilyviretasoista millä ionisaatiopotentiaalilla löyhimmin sidottu elektroni odottelee irrotusenergiansa saantia. Elektronikonfikuguraatiota. Asia lasketaan Franckin- Hertzin kokeen menetelmällä tai alimman termivireen kaavasta eVj= hcT3. Laskuista syntyy absorptioraja kohtaan, missä tuleva säteilyn kvanttienergia juuri riittää irrottamaan kysymyksessä olevan elektronin atomin ulkopuolelle ionisaatioon. Juuri näitä ilmiöitä tutkivat nämä lukuisat Nobelistimme myös ultrasalaisissa tutkimuksissaan. Yksinkertaistetaan vielä mistä periaatteessa on kyse.

Julkisuudessa isotooppi erotetaan 3000kpl valtavan ja monimutkaisen sentrifugilingon läpi ajamalla U-238 heksafluoridikaasua. Prosessi on tappavan vaarallinen, syö kaupungeittain energiaa. On mielettömän kallis, haaskaava jne. Tuollainen patteristo tuottaa 1v käytöstään tuskin 55kg enempää uraania vuodessa. Lisäksi täysin korvattavissa yksinkertaisella mekaniikalla! Nyt mennään t o d e l l a aikamme kuumaan asiaan! Kun uraanin sisimmissä kuorirakenteissa on enemmän neutroneja, ne kaikesta huolimatta aiheuttavat sekä painoon, että sähköiseen kenttäänsä pienen hahmoteltavan muutoksen uloimpiin valenssielektronien herkkiin rataviremuutoksiin. Tämä näkyy toisella tavalla esim. termivirekaavioista myös. Yksinkertaistaen voidaan lähteä teoriasta, että atomin ylimääräinen massa sekä sitoo, synnyttää spinhäirintäkuvion, että peittää sen sisuksissa olevien protonien sähköstatiikkaa hiukan pienemmäksi. Tämä heijastuu suoraviivaisesti U-238 uloimman valo- eli valenssielektronin ratakuvion ylihienorakenteeseen. Puhutaan ylihienorakenteen ytimen isotooppiefektistä.. Longitudinaalisesta Zeemanilmiöistä. Tieto kuulostaa mitättömältä, mutta on eräitä maailman tarkimmin salattuja ydinfysiikan Nobelistien tuotoksia!

Einstein oivalsi, että antamalla valon vaikuttaa tähän elektroniin se irtoaa. Toki se irtoaa valokvantista, sekä U-235:sta ja U-238 samalla osumalla. Mutta nyt tulee mullistava muiden Nobelistien oivallussovellus. Kun tehdään seuraava laite: Suihkutetaan esim. kaasutettua uraania vähän samaan tyyliin, kuin TV- kuvaputkessa saadaan jokainen uraaniatomi altistumaan säädettävälle laservalolle. Tarkkuus tässä on keskeisintä. Koska U-235 ja U-238 pitävät h i e m a n eri tehoilla valenssielektronistaan kiinni syntyy näppärä laite. Aina se eroteltava uraani, jossa on hieman heikompi kyky pitää kiinni tästä valenssielektronistaan, menettää sen ionisoituen ja vain vahvemmin kiinni pitävissä atomeissa elektroni pysyy! Asian totaalinen vaikutus niinikään korostuu huikeasti myös plutoniumin isotooppirikastuksessa. Normaalista ydinjätteestä erotettava plutonium kun ei ole saatavissa puhtaaksi ydinpommiksi kovin helpolla. Jos ydinjäte ei ole nimenomaan Pu-tuotantoa varten tuotettu, se sisältää liikaa Pu-240:stä jonka ominaisuudet ovat pomminteolle todellista myrkkyä.

Tässä törmäämme niinikään samaan tilanteeseen kun esim. jo mainitussa U-235 ja U-238 erottelussa. Pu-239 ja Pu-240 kyetään erottamaan siis ylihienokuorirakennelaitteella myös ongelmitta. Pu-240:n erottaminen Pu-239:stä on isotooppirikastusoperaatio ...Vielä vaikeampi kuin Uraanin rikastus. Erottumisen helpotusvaikutus on konkreettisesti maailmoja kaatava! Syntyy säteilyionisaatioero ja aineilla on tyystin eri sähköinen ominaisuutensa. Nyt ei tarvitse enää kuin kevyt staattinen poikkeuselektrodi, joka ohjaa suihkusta vain ne uraanit, jotka ovat ionisoituneet toiselle reitille, ja v o l a a! Yhtäkkiä meillä on salkkuluokan isotooppierotin, jolla uraani irtoaa mykistävän tehokkaasti! Keksintö on , kuten sanoin maailmalla jo "teoriassa" pitkään tunnettu. Kyseisten Nobelistien ideoista kokoon harsittu ja lienee maailman vaarallisempiin keksintöihin ydinalalla kuuluva. Kuten ydinfysiikassa on tapana olla. Joten ei ole mikään ihme, että nimenomaan tällaisista ydinala ei halua nettimateriaalistaan lukea!

Täällä ollaan esitetty varsin seikkaperäisesti sitä mekaniikkaa, jolla U-235 kyetään muuttamaan ongelmitta ydinpommiksi. Tätä kuitenkin tarvitaan liian raskaasti kannetavat 55kg erät ja kuoret päälle. Sen vuoksi ollaan satsattu jo pitkään tekniikkaan joka mahdollistaisi jalkaväen voimin kulkevan ydinaseen luomiseen. Tässä suuntauksessa on osoittautumassa keskeiseksi metodiksi nimenomaan helposti saatavat siviiliydinvoimaloiden jätteet. Samoja joita esim. Posiva haalii Olkiluotoon miljoonia kiloja. Niistä kun saisi varsin kevyesti liikkuvalla vain 10kg kriittisillä Pu-massoilla juuri tämän kriittisen kynnyksen alittavia "kotivarapommeja".

Juuri niitä, jotka panevat ydinteollisuuden herrat vapisemaan tuotostensa kadottua ties mistä avolatosäilytyksistä ja pressukatoksistaan. Aina tähän asti on ollut selvää, että tuollainen keskimääräinen siviiliydinjäte on kohteena liian hankalasti Pu-239 tuotoksestaan eroteltavaa, koska Pu-240 isotooppi on ydinpommissa harmillinen ja ikävä neutronimyrkky ja estää räjähtämisen. Mutta nyt kun tämän "ylihienokuorirakennelaitteen" periaate leviää kulovalkeana pitkin maailman nettejä on aika panna autotalliin piiloutuva laitteisto todelliseen testiinsä. Ja alkaa soveltamaan ionisaatiosysteemin todellista vaativinta sisäänajoprosessia. Laite lienee maailman ainoa, jolla kyetään ongelmitta irrottamaan niinikään Pu-239 ja räjähtämätön Pu-240 toisistaan.

Olli makikoho kirjoittaa

Edes US- blogi EI anna julkaista tätä uutista!? Onpa aikoihin eletty, kun IS-lehden sivustaa EI SAA julkaista, koska siinä kerrotaan juuri paljastuneesta POLIISIN korruptiosta!

Katsokaa ja kauhistukaa maamme rappion tila:
SÄPÖ ja SUPO

*Katselin netistä miten ihmiset olivat valmiita syyttämään Norjalaista saarisurmaajaa surutta kansanmurhasta. Ainakin silloin kun häntä aluksi erheellisesti väitettiin "maanviljelijäksi". No pian paljasatui, että kaveri olikin piinkova liikemies ja rangaistusvaatimuksiin alkoi tulla säröjä. Mutta nyt IS-lehti räjäytti potin! Kertoen, että Norjassa liki 100 surmannutta toimikin hyvässä yhteistyössä, POLIISI:n virka-asuisena ja sen suojeluksessa! Foorumimiliisit, kirjoittajat ei enää vaadi veritippaa, saati poliisia vastuuseen tekemistään kansanmurhista! Kuvottavaa!!

*Jokin aika sitten nousi kohu kun Suomessa tehtiin kauaskantoinen tuomaripäätös, ettei virkaa tekevää poliisia saa e s t ä ä raiskaamasta. Koska tämän oksettavan Suomalaisen tuomaripäätöksen mukaan poliisi SAA tehdä mitä lystää, ja POLIISIN vastustaminen on aina rikos? No Nyt Norjan jupakassa on noussut pääasiaksi. Miten POLIISI kieltäytyi peräti systemaattisesti 12- kertaa puuttumasta etenevään, eli käytännössä aiheuttamaansa kansan massamurhaamiseen! . .Tämä jos mikä vetääkin murhakulteissa pohjat. Lukekaa ja järkyttykää, ettei massamurhaan pääsyyllistä poliisia ole vaivauduttu edes t u t k i m a a n tästä magaaberiudestaan:

Julkaistu IS: 27.07.2011 10:59
Norjan viranomaisten toiminnasta Utöyan joukkomurhan yhteydessä on paljastunut lisää kummallisuuksia. Hälytyskeskus ei uskonut isää, jonka lapsi oli soittanut saarelta, vaan vaati lasta itse soittamaan.
Tromssalaisen Geir Johansenin tytär soitti paniikissa Utöyan leirisaarelta ja kertoi, että saarella ammutaan ihmisiä.

- Kehotin nuoria piiloutumaan ja soitin heti poliisin hätänumeroon, mies kertoo Norjan tietotoimistolle.
- Jouduin soittamaan 12 kertaa ennen kuin numerosta ylipäätään vastattiin. Aikaa meni neljä minuuttia.
- Kun lopulta pääsin läpi, puheitani ei uskottu lainkaan. Minulle ilmoitettiin, että jos tilanne on tuollainen, tyttären pitää itse soittaa saarelta hätäkeskukseen!

Isä yritti parin minuutin ajan vakuutella POLIISI- päivystäjälle, että tilanne on tosi ja vakava, mutta mikään ei auttanut. Lopulta hän haukkui puhelimeen vastanneen naisen "saatanan ämmäksi" ja sulki puhelimen. Poliisi ei vahvista isän kertomusta, mutta pahoittelee jos näin on päässyt käymään.

Pahoittelee!?. . P a h o i t t e l e e !?
*Mikä taho ja k u k a on antanut poliiseille oikeuden tappaa ja raiskata kansalaisiaan näin virkaa tehdessään? Miksei korruptoitunut hallinto ole vaatimassa POLIISIA tuomiolle rikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan? Annetaanko seuraavaksi POLIISILLE oikeus säteilyräjäyttää Maapallomme elämästään rahapalkaansa vasten?

Olli makikoho kirjoittaa

US-blogistani

23.7.2011 21:52 Veikko Kukkonen. Aseta tuon hehkuputken rinnalle toinen samanlainen putki, joka on 180 astetta eri suunnassa (tyristori toisessa päässä) ja toista koe.
--
* Ei toki tämäkään ongelma. Muutaman metrin päässä aiemmin kuvaamastani säteilyn eroosoimasta 36w loistelampustani on keittiön vastaava valaisin. 2* 36W lamppu. P o i k i t t a i n TVO:n säteilysuuntaansa lännestä. Eli valaisin on etelä- pohjoissuunnassa palanut jo vuosia. Kuvasin vertailuksi tämän. Ensin yleiskuva niin, että oikealla on etelän suunta 90 asteen kulmassa ydinvoimaloihin:

http://kuvaton.com/k/YIN3.jpg

Pohjoispääty on tässä kuvassa:
http://kuvaton.com/k/YINn.jpg

Eteläinen pääty:
http://kuvaton.com/k/YIND.jpg


Ja kuten huomasimme ei h a j u a k a a n aiemmasta karstakolmioista. Itse asiassa vuosienkaan poltosta ei loistelampun päätyjen välillä ollut mainittavaa säteilyeroosion muutospoikkeamaa. Pientä tummumista toki molemmissa päissä. Koska säteilyn paine ei ollut vaikuttanut pituussuntaan. Tulos yllätti selkeydellään jopa minut. Kovasti kyllä katsottuani asiaa näyttää siltä, että nimenomaan lampun palosunnalla on selkeä merkitys. Ilmeisesti aktivoitunut ja ionisoitunut elohopeahöyry kokoaa nin rajusti kanavasäteilyn plutoniumeja, että juuri s i k s i EU pikakieltää elohopeahöyrylamputkin. Ainakin juuri niissä elektrodien mustumiset on ihan omaa luokkaansa!
--------

Tyhjiölamppujen synkkä Pu-239 sisus

Nyt alat varmaan tajuta miksi EU paniikissa kielsi niin elohopeahöyrylamput, kuin tyhjiössä olevat hehkulamput, kuin esim. TV- tyhjiöputkikin haluttiin käytännössä pika pikaa pois ihmisten kodeista! SYY kauhistuttavan selkeä. KAIKKI tyhjiöputket dokumentoimallani tavalla kokoavat säteilyn raskasmetallisia ionisaatiokertymiä sisuksiinsa silmin nähtäviksi karstakertymikseen! Mietis vaikka m i k s i loistelamppujen valtion kontrolloima ongelmajätelain mukainen kokoaminen tuli EU- määräyksin pakolliseksi yhtäkkiä. Kun niitä oli ensin surutta ajettu kaatopaikoille laivanlasteittain 80v putkeen!

Hupaisaa näissä ns. "elohopean" kokoamistalkoissa onkin, ettei putkista l ö y d y gramman grammaa enää niistä käytössään ulos ja pilalle ionisoitunutta elohopeaakaan. Siksi lamppu j u u r i sammuu kun elohopea niistä kokonaan loppuu!) Miksi aiemmat jykevämmät olisivatko olleet 40mm paksut loisteputket korvattiin näillä ohuemmilla 25mm luokkasilla. Tuskin yllätyt, että esim. TVO muuttaa ja muutti kaikessa hiljaisuudessa ydinvoimalansa tuhannet säteilyjä erityisen tappavasti imuroineet loistelamppunsa mystisesti v a i n 10mm paksuiksi huippukalliilla erityisiesti ydinvoimaloille kustomoiduilla elektronikuristimilla varustetuiksi erikoisloistelampuikseen. Totaalissa uutispimennossa, kuinkas muutenkaan!

Syyt alkaa karuin viranomaistoimin myös meille asti paljastua. Jokainen tyhjiöputken kuutiosenttimetrilisänsä kokoaa ne plutoniumkiintiöönsä sumeilematta ydinvoimaloista tulleilleista lävistävistä plutoniumisista kanavasäteilytonnistoistaan! Seuraavaan lähetteeseeni selitän oleellisimman kvanttiydintasoin. Mikä on tuo tarkkaa tarkemmin salattu mekanismi, joka muuntaa elohopeaiset, erityisesti siis tyhjiöputket plutoniumin ja vastaavien uraanijohdannaisplasmojen, kanavasäteilyjen keruukaatopaikoiksi. Tavalla josta USA:n Interpaskalakit juttututkintani nähtyään karkasi kimppuuni kuin hyeenat 07.2011. Syväluodataan asiaa lähemmällä, opastavalla grafiikalla;

http://kuvaton.com/k/YINS.jpg

Olli makikoho kirjoittaa

4+ 1 Loistavaa videota tekijä Jouni S. ja Arto Lauri Yotube.

*Joita SUPO alkoikin heti lennosta sabotoimaan laittomasti, koska olivat liian tehokkaita ja vaarallisen totuudenmukaisia. Eli sabotoimattomammat osoitteet tutusti sfnet.keskustelu.energia

Haastattelu ydinvoimasensuuri, Fukushima
http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE

Eväsretkellä Olkiluodossa 1
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0&feature =related

Eväsretkellä Olkiluodossa 2.
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8&feature =related

A Theory of fukushima.
http://www.youtube.com/watch?v=lzwBDlLgnm8&feature =related

A theory of Fukushima in english!
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY
--

Englanniksi käännetty video löytyy myös turvattuna täältä:

http://www.youtube.com/watch?v=8l947Cw0fsY

Yotube palautetta ko. videosta 17.08.2011.

*55kpl palautetekstiä Amerikoissa hetkessä, miltei 98% myönteisenä. Vai EI teoriani muka kelpaa?)) Interpol sensuroinutkin paniikissa suurimman osan suitsuttavista palautteista lennosta. . Mopo alkaa siis "lupaavasti" karata käsistä niin SUPO:lta kuin Interpolilta. Undergroundi rules.! Malliksi vaikka tää. . .

-TEW

Theeastwatch 5 tuntia sitten
Kokonaan FUCK THIS IS vitun todellinen tarina TÄSTÄ !!!!! Tästä syystä ihmiset näkevät HAARP reaktioiden ALLEKIRJOITUKSET taivaallaan kaikkialla Yhdysvalloissa, ja Kanadassa, missä reaktorit on, koska ionisaatio on niin huonolla tasolla kaikkialla. Kaikki linnut kuolemassa kaikkialla kuolleita eläimiä, Jumalani Tämä kaveri kertoo totuuden, TÄMÄ ON VASTAUS!! Tämä keroo, siksi ne ovat CHEMTRAILAAMASSA jokaisessa maassa koska meillä kaikilla on YDINVOIMAA |! Kaiken kansalle joka haluaa tietää, HAARP tosiaan juoksi samaan aikaan JAPAN maanjäristyksen kanssa. Lataa tämä video, jossa tietotekniikka; on turvallista!
--
YOUTUBESSA sensuuroidaan Gotta Love it, 55 tykkää, 1 vastenmielisyyttä osoittanut 55 +1 = 56kpl VAIN muka 10kpl silti katselut, WTF? YouTube on sensurointia. Tässä videossa esitetty miellyttää kaikkia. Lähetä tämä kaikkille joita tiedätte, ja kertokaa heille, käskien tekemään samoin! ~ YOUTUBESSA Voisitteko vain pysähtyä? Kuten me Don; t, on muutenkin tarpeeksi vaikeaa aikaa saada irti oikeita tietoja.
--
IExposeMormonism 8 minuuttia sitten
Että oli hyvä video .... Toivon koko maailman saavan nähdä tämän !.... Tämä teoria melko tarkoin kiteyttää kaiken mitä ihmiset on asiassa ihmettelleet, ja se on erittäin järkevää ..Kiitos ajastasi tehdessänne videon. ....

Olli makikoho kirjoittaa

Ennustus 1920- luvulta

Tämä kooste on hyvä esimerkki siitä, miten ihmiskuntaa ON vuosituhannet osattu varoittaa tästä nykyisestä erittäin pahasta ajastamme. Ja sen ihmisvoimin tehdyistä uskomattomista vaaroista:
http://kuvaton.com/k/YJKw.png

Olli makikoho kirjoittaa

920. Säätövoimasta.

Maaseudun tulevaisuus 13.2.2012. "Energiayhtiöt haluavat lisää vesivoimaa. vanhoja vesivoimaloita parannellaan, mutta uusiakin rakennettaisiin mieluusti. Vesivoima on säätövoimana lyömätön. Oulu- II (MT). energiateollisuus ei peittele haluaan rakentaa lisää vesivoimaa. Sitä tarvitaan ennen kaikkea säätövoimaksi YDINVOIMALOILLE!. . . Johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä muotoilee. Säädettävissä oleva sähkötuotanto vähenee, kun luovutaan hiilestä ja öljystä. Johtopäätös on arvattava:

"Vesivoimaa lisäämällä voidaan lisätä sähköjärjestelmän toimivuutta puhtaalla ja kestävällä tavalla". energiayhtiöt ovat parannelleet vanhojen vesivoimaloiden tehoja jo 90- luvulta ja urakka on nyt lopunsuoralla. Toimitusjohtaja Antti Kotisaari Anditz Hydro Oy:sta laskee, että pelkästään turbiinien uudelleenrakentamisella on saatu 430 MW lisää vesivoimatehoa 20 vuodessa. Leskinen pitää uusien vesivoimaloitten luovittamista liian hitaana. Suomen nykyinen vesivoiman kapasiteetti on noin 3 200MW. Viime vuona vain yksi 10MW Kemijoen Sierilän voimala enää sai rakennusluvan."

* Mistä tässä on kyse? kansalle EI haluta myöntää karmivimpia yksityiskohtia:

– 1979 Harisburgin ydinonnettomuus toi Jimmy Carter lain. jonka mukaan j o k a i s e e n ydinvoimalassa tuotettuun megawattiin pitää jatkossa liittyä jatkuva +10 % vesisäätöreservi. Jonka IAEA vaatii aina ja alati tuhlattavaksi rinnallaan, tai ydinvoimalaa ei saa startata lainkaan! Lisäksi tuota tuhlattavaa energiaa EI saa käyttää missään! vaan se on "varalla" k u n ydinvoimala muuntuu +100 % sähkön tuottajasta sekunneissa -10 % jälkijäähdytyksensä kuluttajaksi eli räjähtäväksi Fukushiomaksi. reaktioaika on niin lyhyt, että vesivoimalan on JO valmiiksi käytävä, eikä mikään muukaan voimala ehdi muutosvauhtiin. 30sekuntia kun ydinvoimala jo räjähtää käsiin ilman varahätäsähköjään!

– Tämä tarkoittaa 980MW OL- 1 laitoksen rinnalla alati tuhlattavan 98MW vesisäätövoimalan. Kun vaikka Imatran kosken teho on luokkaa 160MW ja sen vuosipysyvyysaste on luokkaa puolet tuosta. Että Imatran k a i k k i vesivoima tuhlataan yhden TVO:n ydinvoimalan takia hukkaan, ilman mitään tuottoa tauotta! Aletaan oivaltaa miksi asia on TABU!

– Asia on niin tarkoin salattu, ettei materiaalia anneta kirjallisena edes asiaa opetettaessa TVO:n prosessihenkilökunnallekaan! Silti aina kun yksikin ydinvoimala ajatetaan verkkoon tuo +10 % vesituhlaus on pakollinen aina ja joka hetki!
-------

Osa 2

Vesivoimaloitten tehojen nosto ei todellakaan ole mikään ratkaisu ongelmaan! IAEA:n ydinturvalaki sanoo, että samassa maassa tuotetun ydinsähkön tarvitsema Jimmy Carter IAEA lain mukainen hätäapusäätövoima kiinailmiöestoon on pakko tulla samaisesta ydinvoimalamaasta! Suomessa ylittämätön ongelma lakia rikkomatta härskisti! Oulujoessa on maamme suurimmat tällaiset ydinvoiman takia tehdyt "revitysvesivoimalat". Sinällään toimiva vesivoimalastamme tuhotaan kiitos yhä uusien ydinvoimalahankkeitten takia lopullisesti! Oulujoessa rakentamisaste on korotettu 3 kertaiseksi ja yli. Mikään ei tule ilmaiseksi, koska vesimäärä ja koskikorkeus pysyvät aina vakiona. Kaava koskelle on aina sama. Koskikorkeus metreinä* joen kuutiometrivirtaama/ sekunti* gravitaatiovakio g 9,81* hyötysuhde= jokikosken tehotuotto kilowatteina.

Ainoa joka nyt voidaan muuttaa valmiiksi jo 97 % hyötysuhteen vesivoimaloissa on virtaamaan "ylirevittämistä". Joten mitään ei saada ilman ratkaisevaa haittaa, vaikka artikkeli niin väittääkin! Pahimmillaan jossain Suomen Lokan vesivoimaloiden säätöaltaissa. Koko vuotuinen vesivaranto revitetään loppuun ydinvoimaloitten hätäapuvoimaloina ja säätövoimana viikoissa, kuukaudessa! . . Menkää katsomaan Oulujoen tuhoutumista TVO:n säätövoimana. Suunnattoman isot vesivirtaamat ovat erosoineet herkän jokimaiseman totaalisti. Turbiinit nielevät siellä hihnassa sisuksiinsa kokonaisia rannoilta erosoituneitten soitten irronneita turvehehtaareja!

Siinä ei suonsuojelut paljoja paina TVO:n riehuessa. Kokonaisia jokirantoja suojeltuine aarnimetsineen kakkineen huuhdotaan tuhoten ja raastaen kaikki surutta IAEA:n tarpeisiin! Kukaan ei kirjoita, saati edes uskalla kertoa m i k s i! Minä toki kerron. Mutta SUPO ei haluaisi minunkaan näistä dokumentoivan mitään. Suomi rakentaa suunnattomasti lisäydinvoimaloita. Mutta aivan keskeinen, kestämätön ongelma on ettei ydinvoimalaa voida säätää l a i n k a a n! Säätövoimaloitten tarve on räjähtänyt siksi kestämättömäksi. Kuvitelkaa perustilannetta: OL-3 ydinvoimala on teholtaan 1 600MW. Totaalisen säätökyvyttömänä sen rinnalla pyöritetään Imatran koskivoimalan 160 MW tehohaaskuut tauotta sen 30 sekunnin kiinailmiön estoon IAEA vaatimuksista!

Muutamassa sekunnissa jälleen kerran reaktori rojahtaa valtakunnan verkostamme menettäen 1600MW tuottotehot+ alkaen kuluttaa 160MW kiinailmiöestoonsa. Tarvittaisiin 1 760MW lisätehot! Yksikään voimala ei ehdi startata 30 sekunnin varoaikansa. Itse asiassa jos käytettävissä on k o k o nykyinen vesivoimaloittemme teho ei edes se riitä korvaamaan edes yhden ainokaisen ydinvoimalan epävakaata käyntiromahdusta kunnolla! Ajatelkaa tilanne kun rinnalla rojahtelee ydinvoimala toisensa perään, kuten Fukushimassa. Tai Saksassa, jossa 9 ydinvoimalaa poistui hetkessä valtakunnan verkosta. Yksi kunnon maanjäristys, aurinkoflare riittää ydinvoimalarojautteluun. Pelkkä ydinvoimalalinjojen alla oleva metsäpalo, jopa ydinvoimalinjan tolpan katkeaminen autokolariin. Suomessa 2011 syyskuussa romahti OL-1 Ol-2 ja Lo-1 ja Lo- 2 laitokset NATO HAARP iskusta. Katastrofi muuntuisi siis vain 30 sekunnissa nykyisilläkin tilanteilla 4 kpl suomessa palaviksi ydinvoimaloitten Fukushimasta tutuksi tuliräjähdysten ydintuhojen meriksi!
--------

16 Miljardia/ ydinvoimala. 19.02.2012 FB Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle

Jari Natunen
Vanha juttu, mutta jos joltain jäi huomaamatta. Fennovoima koettaa väittää, että osakkaat eivät ole lähdössä, mutta osakkeita on kaupiteltu Ruosin Skelleftå:ta myöten. Ainakin Kätternö Kraft on vaikeuksissa, jutussa on laskettu 10 MWh tehon investoinniksi 100 MEur, josta tulisi 16 mrd voimalan hinta. Pitäisikö Talouselämän toimittajalta kysyä lähde. Varamasti mahdollinen hinta, mutta selvästi kovin tähän mennessä

http://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoiman+osak as+kaupittelee+ydinvoimaosuuttaan+ruotsiin/a756992

Ja sitten oli Ely-keskuksen tutkijan arvio, että osakaskunta ei ole vahvalla pohjalla

http://www.kaleva.fi/uutiset/yritystutkija-fennovo iman-osakaspohja-vaarassa-romahtaa/924696

Fennovoiman osakas kaupittelee ydinvoimaosuuttaan Ruotsiin - Talouselämä
www.talouselama.fi
Katternö-sähkökonserni yrittää myydä 100 miljoonan euron Fennovoima-osuutta Ruotsiin.

Arto Lauri Hulppeaa! Siinä kun TVO valehtelee saavansa OL- 3 hankkeensa 3,5 miljardilla. Fennovoiman paljon pienempi ydinvoimala maksaa jo heittämällä 6- kertaiset hinnat! Ilmankos ydinsähkön ja ydinvoimaloitten hinnoista EI ole saanut TVO:n vaatimuksista puhua enää vuosiin. Vai 16 miljardin ydinvoimalan hintaa 1 250MW laitoksille! Jopas, jopas hulppeaa..!

Olli makikoho kirjoittaa

Loviisan Pu- 239 ydinjunista Sigyniin asti
_________________________________

Re: *Kysymyksenasettelua.
PV- foorumin satoa: Kirjoittaja awiz » La Helmi 25, 2012 02:12

Ai eikö Japanissa ole tällä hetkellä ainuttakaan ydinvoimalaa toiminnassa, ja sähköä tuotetaan liikaa?mopoooawiz

Kirjoittaja Mailisnuutinen » La Helmi 25, 2012 12:11

Japanissa on alkujaan 54 reaktoristaan käytössä enää 2kpl. Jotka ovat niin täynä liejuksi reaktoripohjiinsa säteilyerosoitunutta MOX Pu- 239 paskaansa kuulema yli 60 % MOX latauksinsa. EI ole saatu sammumaan edes väkisin. Vuoden epätoivoisin yrityksien 2012.02 loppuun mennessä! Tilanne on karkaamassa siihen pisteeseen. Aukinaisina nyt fissioviat kannettomat reaktorit haluttaisiin r ä j ä y t t ä ä hiljenemään kuten ydinalalla tapana on jo jonkin aikaa ollut. Säteilyeroosiot on jumittanut TVO:n "hiekkaseisokista" tutulla tavalla k a i k k i ydinvoiman säätösauvat ääriasentoonsa hengenvaarallisesti. Ja reaktorit ovat sulailemassa niissä klassisiin kiinailmiösulamisiinsa. Myös ylikuumat uraanitangot ja rakenteet ovat vääntyilleet groteskisti jumiin. Tilanne täysin poissa kontrollistaan.

Eli karu totuus, keväälle runnotaan väkisin nuokin viimeiset hiljaisiksi. Maksoi ja vaaransi maailmalla mitä vaan, niin IAEA salailee sattumukset kuitenkin. No sähköä, kuten näemme Japanin 54kpl reaktoria EI ole koskaan tuottaneet. Vaan se on tuhlattu Etelä- Japanin Miakin isotooppijalostamoihin. Jotka suljettiin pian tsunamin jälkeen. Ydinala ON 12- kertaa energianegatiivista. Sitä mukaa kun nyt 0,1 % globaalit uraanin maalmiotasot laskee tilanne alinojaan voivat v a i n kuivua entisestään. Energianegatiivisuus hakee Jo IAEA:n ydinalallaan kymmenkertaistumisiaan. Ainoa mikä ydinteolisuuta pitää hengissä on toki laiton IAEA:n kontrolloima mustan ASE ydintalouden koukerot. Niistä FIN- mallia seuraavassa..

FIN- mallinnus

Keskustelin Loviisassa päin vaikuttavan kaverin kanssa. Hän kritisoi väitteitäni laittomien maastamme vietyjen ydinjätteitten kauppajuttujani. Voi tätä aikaamme! Pienen Googletuksen avulla kun voi kuka hyvänsä huomata, että 1970- lukujen puoleltaväliltä tauotta ja vuosittain Suomesta on lähteneet Pu- 239 ydinjätelastit. Olivat kolmattakymmenettä vuotta ryskineet kaverin takapihoilla! Loviisan erikoisvalmisteinen juna nostettiin ihan maailmanmaineeseen. Niin erikoista kaikkineen oli. Suomen kaltainen maa. Joka ulospäin maailmalle kielsi j y r k ä s t i ydinjätteen plutoniumasekaupat. Profiloitui ydinaseettoimaan Pojolaan.. Silmiä räväyttämättä taustalla toimitti sadoin tonnein tauotta ja systemaattisesti maastamme näkemällä tappavaa aseplutoniumejaan rajojemme ulkopuolisiin maihin.

Asia toki silloinkin vaiettiin. Muttei alkuunkaan niin kuin nyt! TVO ja Fortum perustivat tähän rikolliseen Pu- 239 kauppaansa sitä varten yhteisyritykset Posiva konsortion 1995. Heti Loviisan voimaloitten startista 1970-luvun puolivälistä Urho Kekkoselta CCCP lakien mukaan vaadittiin YYA- sopimuksen hengessä nuo suoraan Kremlistä. Suomi liittyi DDR Ronneburg Wismunthin silloin ylläpitämään SEV hallinnoimaan ydinasetuotannon raaka-aineitten Neuvostoliittolaiseen suurkomppaniaan. Jonka ainoa ja kestämätön tehtävä oli polttaa ydinjätteensä reaktoreissaan CCCP:n himoamiksi ydinaseitten ahnaiksi loputtomille Pu- 239 tarpeilleen.

SEW- ydinmateriaalien kauppa edusti muuten pahimmillaan 13,5 % maailman ydinmateriaaleista! Ettei ihan pikkusta näppärää kauppaa. Suomi teki tätä uskomattoman härskiä ja osin avointa, ydinjätekaupusteluaan vuoteen 1996 asti. Jolloin viimeinen "julkisesti myönnetty" suomalainen erikoisvalmisteinen ydinjätejuna ylitti itärajamme. Mitä sen perästä tapahtui, verhoaa tarkoin SUPO:n (piilottamien tiitisen listojen yms.) ja FIN- armeijan salaamat ydinjätekaupan lonkeroinnit Ranskaan. 1986 Mauno Koiviston sopimukset on tämän hermeettisen salauksen alkuliman kliimaksina. Kuten huomaamme. M y ö s Suomessa kuten kaikissa ydinsiviilireaktoreissa maailmalla EI laiteta mitään arvoa energianegatiiviselle sähkölleen. Vaan ainoastaan ja vain Pu- 239 poltto ja verisen mustan plutoniumaseitten huolinnan tuotannon rahoitusvirrat ratkaisee.

Valitettavasti tässä kertomani Loviisan kuulusta vuosikymmenten astetta avoimemmasta plutoniumasekaupoista tiedän TVO- laisena vähemmän. Toivon, että edes joku sikäläisistä uskalikoista raottaisi aiheesta kultamunan kansan kuulla. Mutta yhtä kaikki. Suomen armeijan vuosikymmenten laiton plutoniumkaupustelu ON ja pysyy faktattuna kylmäävänä sovittuna maamme "ikiaikaisena" tapana toimia. Kiistattomana totuutena! Otetta STUK raportista. Kun puhutaan malliksi laivasta, joka hakee viimeksi luokkaa vuosi sitten j u l k i s e n härskisti TVO:n rannoilta jopa useasti ydinjätteitään! Juupa juu Länsi Suomi paikallinen lehti kirjoitteli peitellysti aiheesta.

Mutta STUK ilmoittaa:" Ruotsin ydinvoimaloitten tuottama käytetty ydinpolttoaine on varastoituna CLAB Oskarshamnissa. Ringhals, Forsmarkin, ja Barsebäckin (nyt tulee tärkein..) ydinjätteet kuljetetaan Oskarshamniin t ä t ä v a r t e n rakennetulla ja varustetulla Sigyn laivalla! Loviisasta vietävä käytetty polttoaine kuljetettiin Loviisan rautatieasemalle maanteitse. Keski- Euroopassa, Japanissa käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan jälleenkäsittelylaitokselle, jossa polttoaineesta erotetaan uraani ja plutonium." Niin tämä mystinen ydinjätelaiva Sigyn myötään vierailut lukuisat kerrat mystisesti TVO:n rannoilla! HETI erityisesti sen jälkeen kun junat ydinjätteineen pysäytettiin itärajoillamme. Kun ydinjätepaineet junareiteillä näin laskivat. Vastaavat paineen nousut toivat Olkiluotoon p u h t a a s t i ydinjätteen kuljetuksiin avoimesti suunitellut Sigynin, puolalaisproomut ja Arktic sean kaltaiset erikoisydinjätteitten kuljetuksien laivastot! Itse asiassa näyttää olevan IAEA:n järjestämää kilpailutusta ilmanalassa siitä kenelle TVO Posivakonsortiot valtaisat himoitut ydinjättetonnistojen asetoimitukset EU:n pilkkiin suuntaa!

Olli makikoho kirjoittaa

IAEA päästöt avaruuteen.
____________________________

Ymmärtääksemme mistä on kyse, kun IAEA aloittaa jo pitkään suunnittelemansa chemtrailaamiset avaruusraketein yli 13km korkeuksiinsa. On syytä käydä alustavasti läpi eri korkeuksiin kuuluvat nimet ja ominaisuudet:

– Troposfääri 10-15km. 90 % Ilmakehän massasta. Alue jossa vallitsevat tuulet ja sateet. Ylälaidalla on TROPOPAUSSI, joka estää veden haihtumisen siitä ylöspäin avaruuteen. – 50C Max.

* Huomaa tämä 12,5km korkeus lentokoneitten chemtrailaamiseen liitetty keinotekoisten chemipilvien Max. vesisaderajana!

– Stratosfääri. Jatkuu 50km korkeuteensa. Vedetön ja erittäin kuivaa ilmaa.
– Mesosfääri. Jatkuu 80km korkeuteen. Ilmanpaine 10 000osa enää. Yläpuolellaan alkaa avaruus.
– Termosfääri. – 90C. Revontulet 160-240km. Sukkulan lennon korkeus vajaa 400km. 500km korkeudesta alkaa myös vedyn atomirakenne hajota ionisoituen.

*Tärkeä yläraja taas. Koska kaikki chemikemikaalit alkavat säteilyeroosiotuen silpoutua alkuaineikseen!

– Ekosfääri 690km- 10 000km. Pääasiassa säteilyionisoitunutta vetyä. Josta niiden säteilypaineen liike- energiat riittää saattamaan ne p o i s ilmakehästä! Lisäjako alueen sisällä:
Metasfääri. Yli 500km. vety vain osin ionisoitunutta.
Protosfääri vety kokonaan ionisoitunutta säteilykertymistään.

Kemosfäärissä 20- 100km) Auringon säteilyn ja YV- valon säteilyenergiat hajottaa vesihöyryä ja hiilidioksidia. Ionien ja elektronien yhtymisreaktiot aiheuttavat airfowin eli ilmahehkun.

*TärkeIN yläraja taas. Koska kaikki chemikemikaalit alkavat säteilyeroosiotuen, sterilisoitua silpoutua alkuaineikseen! Tämä on erittäin tärkeä ymmärrettäväksi. Polymeerit, chemitrailaamiseen liitetyt k a i k k i virusepäilyt, morgelonsienet, sikanuharokotteet, ja esim. keksityt väestöntapon myrkkykemikaaliseokset kaikki tyyni yksinkertaisesti t u h o u t u v a t tällaisissa korkeuksissa hyvät chemi, disinformaattorit! Ei siis m i t ä ä n järkeä tuoda tällaisiin yli 20km korkeuksiin mitään väittämiänne monimutkaisempia kemikaalejanne. No m i t ä chemikamikaalia tästä ylöspäin on mahdollista käyttää ja mihin?

* sitä mitä olen itse aina esittänyt. Eli TVO:n ydinvoimaloitten tänne ja ylemmäs sinkonneet ++..kanavasäteilyjen Pu- 239 ionisaatiokaasut. Täällä niihin puree v a i n ne järkevät aineet. Joista olen alusta asti teille kertonut:
– Ektronikylläinen perusalumiini, kas kummaa toimii avaruusoloissakin.
– Booriatomit ja luonnollisesti barium sieppaa ongelmitta ionisoituneet ydinvoimalapäästönsä niin TV- kuvaputkien isotoopinsiepparina kuin avaruuksienkin tyhjiöissään.
Eikö olekin ihmeellistä. analysoi näitä juttuja miten vaan. Niin v a i n IAEA ja esittämäni ydinionisaatioteoria pitää, ja sopii kuvioon!

Ionosfääri sisältää säteilyionisoitunutta hiukkasta, joita on 4 eri kerrosta. D, E, F1 (200km korkeudella) ja F2(300km korkeudella). Sähköpotentiaali maan pintaan +300 000V. Ionosfäärissä on myös voimakkaita sähkövirtoja; jopa kymmeniä tuhansia ampeereja. Faraday- kiertymä, joka tarkoittaa sähkömagneettisen aallon polarisaatiotason kiertymistä. Kiertymä on suoraan verrannollinen ionosfäärin vapaiden ionien määrään.rs

Amerikkalaisen määritelmän mukaan yli 80,5 km:n korkeuteen lentänyt on astronautti. 5 000m on elossapysymisen kuoleman raja.
--

* Erittäin tärkeä rajatieto niin ikään kulissiksi kertomiini. Eli kun yotuben klassikkofilmissä puhutaan AVARUUSraketeista. Ne ammutaan tällaisiin 80km ylittäviin korkeuksiinsa USA:sta. Koska vasta tästä ylöspäin alkaa jenkkien mielestä ammuttavat laitteet olla ylipäätään"avaruusraketteja! Huomatkaa nyt, että raketin ylös kuskaama chemikilo maksaa tuhansia kertoja enemmän kuin lentokoneen. Ettei tällaisiin ryhdytä kuin m e g a - hädässä.

* Eikä t a a t u s t i tehtäisi raketein jos esim. kansaa, peltoja, metsiämme yms. voisi myrkyttää jollain silmittömästi halvemmalla lentokonekuljetuksin. Avainsana on m i k s i näin korkealle, mitä sinne ON jo karannut IAEA/ ydinvoimalapäästöineen? Nyt toivon, että sain raotettua sitä chemtrailaamiseen liitettyä sisäministeriön aiheeseen alati kansalle syöttämää keskeistä disinformaatiota pois. USA ja IAEA on jo vuosien ajan tuskaillut mitä tehdä sille säteilyionisaation kertymälle ydinvoimalapäästöineen. Johon lentokoneitten 12,5km Max. chemtrailaamisiin ei lentokalustoinsa ylletä.

* Jo vuosia sitten ehdotettiin tällaisia miljardien hintaisia avaruus chemtrailauksen rakettiarmeijoita. Nyt kun jopa tätä JO tehdään täytyy ilmakehäämme säteilykertymien +20 % v kasvattamisen p a k o t t a a IAEA:n herrat tähän enemmän kuin epätoivoisen kalliiseen toimintatapaan. Samalla he paljastavat 100 % v a r m a s t i osaavalle m i k s i ylipäätään chemtrailataan. . . Ainostaan ja v a i n ydinvoimalapäästöjen kerryttyä ylikriittisin reaktiopaloihinsa ilmakehäämme suunnattomia vuosikymmenten ionisaation kertymiä yritetään ennen typpihappipaloaan hajottaa ja pudottaa päällemme murhaavana chemtrailersaastana.
---------

Chemtrail Watchers FB.03.2012

*Vastaus tuli tähän kommenttiini kuin tykin suusta. Uskomatomnta huomata ertä kaveri v ä l i t t ö m ä s t i luettuaan juttuni chemtrailaamisesta uskalsi soittaa ja kommentoida jopa NATO:n kaltaisille instituutiolle tuosta vaan ja varoitukseni sanani kuultiin! Halloo enemmän kuin h e l m e e !)

Olli makikoho kirjoittaa

IONItuhon voimien viemäröinneistä.

Ydinteollisuus tekee mitä tahansa, jotta EI jäisi housut kintuissaan kiinni näistä seuraavista loputtomista rikoksistaan meitä, ihmiskuntaa vastaan. Eräs tarkimmin IAEA:n salaama fakta kun perustuu siihen, että kaikki maailman 440kpl toiminnassa olevaa reaktoria on jo alkujaan suuniteltu asennettavan tektonisesti epävakaaseen maaperään! Ei todellakaan mikään sattuma, että Fukushiman kaltaisten ydinvoimaloitten alta räjähtelee solkenaan tektoniset pommit ja metaanijääklatraatit varmistivat tuhon.

Jälleen kerran näytän teille sellaista legendaarista supersalattua silminnäkijäraportointia. Siis olen luonnollisesti i t s e ollut näkemässä paikan päällä, sekä OL-1 laitoksella, että OL- 2 laitoksella kyseiset "erityiset säteilyn energioiden, neutroniviemäröintien titilat" joista teille nyt maailman ensi-illassa viimein osaan ja ennen kaikkea u s k a l a n . Valtaisan IAEA/ POLIISIsensurointien läpi tuon päivänvaloon sensaatiomaista uniikkia dataa. Ottakaa näitä ihmeessä talteen sensuroijia ennen. Koska IAEA vetää herppeiset nämä nähdessään. Siis i h a n varmasti:

http://kuvaton.com/k/YUS7.jpg

--------

HOPEAA jogurtti IONEIKSI

Voi hyvänen aika tätäkin seuraavaa faktadataa. Oikeasti hopeaa käytetään, koska se jalona ja kestävänä metallina kestää miltei mitä vaan. Eräs erittäin raju käyttö hopealle onkin olla vastaanottamassa kiloampeerisia valokaaria kerta toisensa jälkeen. + 3 000C lämpöön hypähtäviä sähkön suoria valokaaren murskaavia iskuja. Joita epäjalommat metallit ei kestä. Sen se tekee teollisessa mitassaan jopa hyvin.

Mutta kestojen ehdoton raja tulee vastaan kun pitäisi kestää ydinteollisuuden syytämiä säteilyn ionisaation kaltaisia jatkuvia säteilyn eroosionsa tuhoja. Hopean Ag:n atomin valenssielektronin kyky sitoa ainetta on 7,7eV. Kun sen kriittinen atomikohtainen energiataso ylitetään, hopeakin ionisoituu elektroninsa menettäen kanavasäteilyn plasmakaasuksi. Sieto siis ylitetään, jolloin aineena muuttuu kiiltävän kestävä hopea hammastahnamaiseksi mössöksi muuntamassa hetkessä. Seuraava demoamani kiinteän hopean muuttuminen jälleen kerran maailman ensi-illassa. Katsokaa ja kauhistukaa. Koska kaikki tässä kerrottu tosiaan ON totta:

http://kuvaton.com/k/YU2V.jpg

Vastauksesi

  • Unohditko salasanan?
  • Vain yhteisön jäseneksi liittyneet henkilöt voivat lähettää foorumille ja Viihdeuutinen.net-sivustolle viestejä. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ennen kuin lähetät viestin, tai rekisteröi itsellesi ensin käyttäjätunnus.

Suosittua viihdettä

Keskustelupalstan konehuoneessa murisee miniBB™ © 2001–2008