Klassisen ratsastuksen näytös Porvoossa.

Porvoossa järjestetään klassisen ratsastuksen näytös Soile Kokon toimeenpanemana PR-tallin maneerissa lauantaina 26. huhtikuuta kuluvana vuonna kello 13 alkaen. Tapahtumapaikka sijaitsee osoitteessa Levojärventie 165, 06100 Porvoo. Tapahtumassa Soile Kokko esittelee ja luennoi klassisesta ratsastuksesta. Paikalla esittäytyy myös kotimainen Klassisen Ratsastuksen Seura KlaRa ry, joka kertoo paikan päällä omasta toiminnastaan ja palveluistaan. Hevosratsastustapahtuma on ilmainen ja paikalla on yleisön käytössä buffetti.

Porvoossa järjestettävä klassisen ratsastuksen näytös on harvinaista herkkua täällä Suomessa. Klassisella ratsastustavalla tarkoitetaan useita eri ratsastusversioita, mutta se yleisellä tasolla erottaa suositun “modernin” hevosratsastustavan. Klassisessa versiossa ohjenuorana on harjoittaa saumatonta yhteistyötä sekä hevosen että sen ratsastajan välillä. Istumistapa on erittäin tärkeä, mutta niin on myös ratsastajan kehon hallinta. Porvoon Levojärventiellä koettava klassisen ratsastuksen elämys sisältää, kuten jo aiemmin mainitaan, KlaRa ry:n esittäytymisen. Klassisen Ratsastuksen Seura on yhdistys, jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää yhdistyksen jäsenten hevosmiestaitoja hevosen käsittelyyn kuin ratsastukseenkin liittyen — klassisen ratsastuksen periaatteita kunnioittaen. Yhdistys on perustettu vuoden 2002 päivinä. Se järjestää tapahtumia yhteistyössä Scandinavian School of Academic Equitation -nimisen ratsastuskoulun kanssa. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu myös säännöllisten asiantuntijaluentojen ja videoiltojen ym. järjestäminen klassisesta ratsastuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Klassinen ratsastus — Mitä sillä tarkoitetaankaan?

Skandinaviaan ja Suomen mannuille levinnyt klassinen ratsastustapa on rantautunut jo vuosia sitten. Sillä tarkoitetaan useita eri “koulukuntia”, joiden jokaisen yhteisenä nimittäjänä on pyrkimys levittää tietoutta hienovaraisesta yhteistyöstä hevosen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että hevosta ei pidetä välineenä tai työkaluna, tai -koneena, vaan enemmänkin yhteistyökumppanina ja jopa ystävänäkin. Hevonen ja ratsastaja ovat klassisessa ratsastuksessa yhtä, ne ovat ikään kuin sulautuneet toisiinsa ja soljuvat eteenpäin harmonisesti ratsastajan hevoselle antamien ohjeiden mukaan.

Klassisen ratsastustaiteen historiaa

Klassinen ratsastustapa on ajoitettavissa jonnekin 1600-luvulle, jolloin Euroopassa ryhdyttiin kehittämään aikaisempaa hevoslähtöisempää ja hevoselle lempeämpää, läheisempääkin, tapaa käyttää hevosta kulkuvälineenä ja apuvoimina esimerkiksi työelämässä. Aikaisemmin etenkin Italian seudulla hevosalan mestarit kohtelivat hevosiaan tämän päivän mittapuun mukaan jopa brutaalisti. Harmonisempaa ratsastustapaa alettiin kehittämään etenkin Ranskan Versaillessa, jonne kehitettiin erityinen ratsastustaidetta opettava koululaitos. Se kukoisti 1700- ja 1800-luvuilla. Näiden vuosisatojen aikana klassinen ratsastus sai sen ominaisuuspiirteet. Etenkin kuningas Ludvig XV:n Ranskan hovissa toiminut pääratsumestari La Guérinière on ollut suuresti vaikuttamassa klassisen ratsastuksen peruslinjojen kehittämiseen.

Jaa Facebookissa

Käyttöehdot